OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačný systém (ďalej len IS) je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201411684.

Plne rešpektujeme súkromie svojích zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne  uveďte v Poznámke pri objednávke žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu PROGRESSTAV, s.r.o., Košice, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojích zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zakazníckeho účtu nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie aj povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, a za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vysšie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu PROGRESSTAV, s.r.o., Košice súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - "hackera". V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

VitalCity.sk, Kremnická 54, 04011, Košice, t: 0917 740 872 (od 10:00 do 18:00), e: office@vitalcity.sk